Username :
Password :
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำและถังโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
   
 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำและถังโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2561