Username :
Password :
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำและถังโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า12,000ลิตร
   
 
    ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำและถังโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า12,000ลิตร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2561